Wybory władz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath

Dnia 24 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath.
Bardzo cieszymy się, że udało się zmobilizować członków Stowarzyszenia do jego utrzymania oraz ustalenia nowego składu osób zarządzających.

W związku z końcem 4 letniej kadencji, odbyły się wybory władz do nowego Zarządu.
Obecnie Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath stanowią:

  • Katarzyna Padula – prezes
  • Ewa Budzińska – wiceprezes
  • Sebastian Gołębiowski – wiceprezes
  • Robert Giezek – skarbnik
  • Olga Szymanowska – sekretarz

Wybrano także członków Komisji rewizyjnej w składzie:

  • Maria Osińska
  • Jolanta Dzierzyc – Kulhawik
  • Magdalena Jastrzębska