Zaproszenie na WARSZTATY

PS NDT Bobath przy współpracy z Senior instruktor NDT Bobath Zofią Szwiling,  serdecznie zaprasza na  pierwsze w Polsce warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutkę dr. Marie Rosse Rinie – USA, dotyczące zaburzeń pracy układu przedsionkowego u dzieci – „Zaburzenia w pracy błędnika w ujęciu rehabilitacji pediatrycznej”.

Kurs odbywać się będzie w Warszawie, w dn.15-16 maja, w hotelu Mercure, ul. Złota 48/54.

Warsztaty przewidziane są dla fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych.

Rejestracja uczestników rozpoczyna się od 18.01.2016 po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy: rosse_ndt@wp.pl 

W zgłoszeniu należy podać :
– imię i nazwisko,
– zawód,
– adres mailowy,
– tel. kontaktowy,
– członkostwo w Stowarzyszeniu;

Nie przyjmujemy zgłoszeń grupowych!

Cena warsztatów : 1000zł dla członków PS NDT Bobath, zarejestrowanych do 31.12.2015r. z uregulowanymi składkami: 
                            ​1500zł dla pozostałych osób.

Płatność w 2 ratach – dalsze informacje w mailu zwrotnym dla osób zarejestrowanych.

 

Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.

                                                             

Jednocześnie Zarząd PS NDT Bobath, serdecznie zaprasza Państwa na konferencję w ramach corocznych spotkań naukowych terapeutów NDT Bobath,  w dn.14 maja 2016r. w hotelu Mercure w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji zostaną podane w niedługim czasie.

                                       Serdecznie zapraszamy  Zarząd PS NDT Bobath

 

Rose Marie Rine, P.T., Ph.D. Licencjonowany fizjoterapeuta. Posiada wiele publikacji na temat rozwoju równowagi, roli przedsionka w rozwoju dziecka oraz identyfikacji i interwencji dla zaburzeń w funkcjonowaniu przedsionka występujących u dzieci. Ukończyła wydział fizjoterapii na Uniwersytecie w Connecticut i uzyskała stopień doktora na Northeastern University z psychologii eksperymentalnej / neurologii. Prezentowała swoje prace podczas krajowych i międzynarodowych spotkaniach. Obecnie pracuje jako konsultant, przewodniczy zespołowi zajmującemu się zaburzeniami w pracy zmysłów i prowadzi badania naukowe w ramach  NIH – Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia.  Była wykładowcą na Uniwersytecie w Miami, Northeastern University, Marshall University i University of St Augustine. Dr Rine prowadzi swój własny ośrodek terapeutyczny – Specialty Therapy Source, LLC.
Opis kursu 
2-dniowy kurs poświęcony zaburzeniom w pracy przedsionka u dzieci. Materiał przekazywany podczas warsztatów oparty jest na badaniach naukowych oraz na doświadczeniu własnym prowadzącego. Wykłady zawierają informacje z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju układu przedsionkowego, chorób układu przedsionkowego oraz jego zaburzeń u dzieci.
Podczas kursu uczestnicy poznają badanie diagnostyczne i kliniczne układu przedsionkowego, interpretację wyników przeprowadzonego badania oraz zapoznają się z formami interwencji.
W czasie szkolenia przewidziane są demonstracje i zajęcia praktyczne z zakresu badania diagnostycznego i interwencji.

Cel warsztatów:
Po ukończeniu warsztatów uczestnik będzie w stanie:
1. Zidentyfikować co najmniej 3 anatomiczne i fizjologiczne mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń układu przedsionkowego u dzieci.
2. Odpowiednio zinterpretować wyniki 3 testów klinicznych u dziecka z zaburzoną pracą przedsionka.
3. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, poprawnie zinterpretować stan funkcjonalny przedsionka (centralny i obwodowy)     u dziecka z zaburzoną pracą przedsionka.
4. Wykonać przynajmniej 3 odpowiednie interwencje związane z wadami wzroku, mającymi bezpośredni wpływ na funkcje przedsionka     u dzieci.
5. Wymienić przynajmniej 4-ry przyczyny zaburzeń w pracy przedsionka u dzieci.
6.Zróżnicować i zdiagnozować zaburzenia w funkcji przedsionkowo-wzrokowej i / lub przedsionkowo – rdzeniowej       u niemowlęcia, dziecka i u dorosłego.

Do kogo skierowane są warsztaty:
– fizjoterapeutów
– terapeutów zajęciowych