Życzenia Świąteczne

Szanowni Członkowie PS NDT- Bobath: 

Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego 
Narodzenia w zdrowiu, radości 
i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń.

Zarząd PS NDT-Bobath